Komplexní správa nemovitosti

Technická správa

Adminsitrativní správa

Ekonomické činnosti

Energetický management

Optimalizace cen služeb

Řízení spotřeby médií

Energetické projekty

Úklidové služby

 

Úklid společných prostor

Generální úklid

Strojové čištění garáží

E-mail: info@blazekfm.cz

Tel: +420 266 315 947


Komplexní správa 150,- Kč / měsíčně za byt

Aktuality
1.1.2016 - Platnost vyhlášky č. 269/2016 Sb.

Dnem 31.12.2015 skončila platnost vyhlášky č. 372/2001 Sb. a ode dne 1.1.2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 269/2015 Sb.

 
1.1.2016 - Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin v rejstříku společenství

Dnem 1.1.2016 vstoupila platnost novela zákona o účetnictví (zákon číslo 221/2015 Sb.) Z této novely vyplývá povinnost pro společenství vlastníků (SVJ) zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v rejstříku společenství.

 
15.01.2014 - Přiznat nemovitost bude muset i ten, kdo nic nekoupil ani neprodal

Přestože jste žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, může se stát, že budete muset podat do konce ledna daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Do konce loňského roku jsme ho znali pod názvem přiznání k dani z nemovitosti.

 
10.10.2013 - Co se od ledna změní pro vlastníky bytů

Od ledna nabude účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přinese velké změny do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ) i do práv a povinností vlastníků bytů. Jde o to, že problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ.

1.1.2016 - Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin v rejstříku společenství

Dnem 1.1.2016 vstoupila platnost novela zákona o účetnictví (zákon číslo 221/2015 Sb.) Z této novely vyplývá povinnost pro společenství vlastníků (SVJ) zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v rejstříku společenství.


Novelou se změní zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dochází tím mimo jiné ke změně povinnosti ve zveřejňování účetní závěrky společenstvím vlastníků jednotek ve sbírce listin. Do 31.12.2015 platí povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin pro osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku (SVJ se do obchodního rejstříku nezapisuje), od 1.1.2016 zveřejňují účetní závěrku ty osoby, které se zapisují do veřejného rejstříku, účetní závěrku tedy budou ukládat ve sbírce listin také společenství vlastníků jednotek (SVJ), neboť rejstřík společenství vlastníků jednotek je dle zákona o veřejných rejstřících definován jako veřejný rejstřík.

Pro SVJ se myslí účetní závěrkou rozvaha a příloha k účetní závěrce, v níž musí být obsaženy základní informace o SVJ. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) se nemusí zveřejňovat. Zároveň si dovolujeme upozornit, že je nezbytné zveřejnit také účetní závěrky za rok 2014 a to nejpozději do 31.3.2016 a účetní závěrku za rok 2015 do 30.11.2017. Pro ostatní účetní závěrky platí lhůta nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne (podle zákona o veřejných rejstřících bez zbytečného odkladu).

Pro případ nesplnění této povinnosti hrozí SVJ pořádková pokuta 100.000 Kč.

Zdroj: JUDr. Karel Hromádka, https://webdomu.cz/s/aktuality

Výpis Aktualit