Komplexní správa nemovitosti

Technická správa

Adminsitrativní správa

Ekonomické činnosti

Energetický management

Optimalizace cen služeb

Řízení spotřeby médií

Energetické projekty

Úklidové služby

 

Úklid společných prostor

Generální úklid

Strojové čištění garáží

E-mail: info@blazekfm.cz

Tel: +420 266 315 947

JSME HRDÝ PARTNER

nedoklubko
Vítejte

Zajišťujeme komplexní správu nemovitostí převážně ve vlastnictví společenství vlastníků, bytových družstev i soukromých osob. Spravujeme nemovitosti všech velikostí, od jednotlivých domů s několika jednotkami po velké celky. Provádíme veškerý servis spojený se správou a údržbou bytových domů včetně přilehlého okolí. Naším cílem je, abyste mohli věnovat čas sobě a správu Vaší nemovitosti svěřili s důvěrou nám. Jsme schopni poskytovat odpovídající záruky za své služby, máme uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu do výše 10 miliónů Kč u pojišťovny Kooperativa.

Nebojte se změnit současnou situaci. Změna správce s naší pomocí je snadná. Vše potřebné vyřídíme za Vás.

 

Pomůžeme Vám

• se svoláním shromáždění vlastníků (odsouhlasení změny správce nemovitostí)
• výpovědí původnímu správci domu (počíná běžet výpovědní lhůta)
• uzavřením mandátní smlouvy na novou správu domu


Vyřídíme za Vás

na základě plné moci vyzveme původního správce Vašeho domu k předání dokumentů SVJ / BD v termínech potřebných pro plynulý přechod domu.
• oznámíme všem dodavatelům, se kterými má SVJ / BD smluvní vztah, změnu správce domu a korespondenční adresy
• oznámíme všem vlastníkům v domě datum změny správce nemovitostí a aktuální předpis s novými kontakty
• navrhneme Vám pravidla pro vhodné fungování správy domu

 

 

Posouzení
technického stavu
objektu

Provedeme posouzení technického stavu objektu s výsledným návrhem opatření. Kroky se řídí dle priorit naléhavosti.

Kontrola
dodavatelských
smluv

Třetím krokem je posouzení smluv s dodavateli služeb. Cílem je optimalizovat spolupráci. Jinými slovy zvýšit kvalitu a snížit ceny.

Energetický
management

Posouzení energetické náročnosti objektu a navržení energeticky úsporných řešení.

Pravidelný
reporting

V další spolupráci Vám pravidelně zasíláme zprávy z činnosti, navrhujeme opravy, úsporná opatření, sdělujeme pravidelné stavy spotřebovaných energií , stavy dlužných částek a promtně reagujeme na vzniklé situace.