Komplexní správa nemovitosti

Technická správa

Adminsitrativní správa

Ekonomické činnosti

Energetický management

Optimalizace cen služeb

Řízení spotřeby médií

Energetické projekty

Úklidové služby

 

Úklid společných prostor

Generální úklid

Strojové čištění garáží

E-mail: info@blazekfm.cz

Tel: +420 266 315 947

JSME HRDÝ PARTNER

nedoklubko
Administrativní správa

 

Administrativní činnosti - služby spojené s administrativním provozem budovy, zastupování klienta vůči třetím osobám, vedení příslušné dokumentace, vypracování provozních řádů, ekonomické služby apod.

 


Služby administrativní části Facility Managementu

 • Správa objektu, evidence dat ve specializovaném softwaru
 • Zastupování klienta vůči třetím stranám
 • Zpracování a vedení dokumentace technických zařízení
 • Zpracování a vedení klíčového hospodářství
 • Pasportizace objektu technologických zařízení
 • Legislativní dohled a školení z požární ochrany
 • Legislativní dohled a školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Odpadové hospodářství
 • Optimalizace provozních nákladů
 • Pravidelný reporting za sledované období
 • Účast správce na shromáždění vlastníků
 • Spolupráce při řešení škodných událostí