Komplexní správa nemovitosti

Technická správa

Adminsitrativní správa

Ekonomické činnosti

Energetický management

Optimalizace cen služeb

Řízení spotřeby médií

Energetické projekty

Úklidové služby

 

Úklid společných prostor

Generální úklid

Strojové čištění garáží

E-mail: info@blazekfm.cz

Tel: +420 266 315 947

JSME HRDÝ PARTNER

nedoklubko
Ekonomické činnosti

 

Zahrnují veškeré služby spojené s vedením účetnictví apod. - zastupování klienta vůči třetím osobám, rozúčtování, dodržování schváleného finančního plánu, vytvoření předpisu a plánu záloh, navržení výše fondu oprav.

 


Služby ekonomické části Property Managementu

 • Vystavování faktur, kontrola plateb
 • Vedení evidence plateb nájemníků
 • Zúčtování skutečných nákladů za služby
 • Zajištění vyrovnání plateb za služby (přeplatky, nedoplatky)
 • Příprava smluv s nájemci a třetími stranami
 • Nasmlouvání odběru médií (voda, plyn, elektřina, teplo)
 • Informace o pohybu a stavu fondu oprav společných částí objektu
 • Předpisy záloh
 • Účetní audity
 • Kontrola saldo účtu
 • Monitoring platební morálky
 • Upomínání dlužníků
 • Výpočet a zaplacení veřejných poplatků
 • Styk s bankovním ústavem
 • Zpracování účetní závěrky
 • Zpracování daňového přiznání