Komplexní správa nemovitosti

Technická správa

Adminsitrativní správa

Ekonomické činnosti

Energetický management

Optimalizace cen služeb

Řízení spotřeby médií

Energetické projekty

Úklidové služby

 

Úklid společných prostor

Generální úklid

Strojové čištění garáží

E-mail: info@blazekfm.cz

Tel: +420 266 315 947

JSME HRDÝ PARTNER

nedoklubko
Energetický management

 

Energetický management je řídicí proces pro zajištění energetických potřeb. Zahrnuje činnost energetika a služby spojené s řízením spotřeby médií. V širším pohledu je energetický management součástí komplexu činností, které se zabývají správou majetku (Facility Management). Energetický management klade důraz na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií a médií. Jeho podstatou je soustavný monitoring a účinné korekce ve výrobě, transformaci a konečném užití všech forem energie s cílem zvýšit hospodárnost nakládání s nimi.


Optimalizace cen služeb

 • kontrola smluv dodávek služeb
 • kontroly správnosti dodavatelských faktur

 

Řízení spotřeby médií

 • kontrola smluv na dodávky a distribuci médií
 • zamezení plýtvání
 • optimalizace nákladů spotřeby energií
 • měsíční odečty hodnot médií
 • roční zpracování výkazů a diagramů o spotřebě energií
 • poradenská činnost v případě změn technických zařízení

 

Energetické projekty

 • snížení energetické náročnosti budov
 • reagování na budoucí trendy vývoje cen
 • termovizní měření
 • revitalizace bytových domů