Komplexní správa nemovitosti

Technická správa

Adminsitrativní správa

Ekonomické činnosti

Energetický management

Optimalizace cen služeb

Řízení spotřeby médií

Energetické projekty

Úklidové služby

 

Úklid společných prostor

Generální úklid

Strojové čištění garáží

E-mail: info@blazekfm.cz

Tel: +420 266 315 947

JSME HRDÝ PARTNER

nedoklubko
Komplexní správa


 

Služby technické části Facility Managementu

 • Technická správa budovy
 • Údržba a obsluha technických zařízení
 • Revize a servisy dle platné legislativy
 • Odborně technické prohlídky
 • Pozáruční servisy
 • Plánovaná kontrolní činnost
 • Zajištění oprav
 • Zajištění havarijní služby s garantovaným dojezdem
 • Pravidelný reporting za sledované období
 • Deratizace, desinfekce
 • Servis technologických zařízeních
 • Garanční závady - řízení jejich odstraňování
 • Optimalizace provozních nákladů
 • Pravidelná kontrolní činnost
 • Zajištění havarijní služby
 • Zajištění úklidu objektu a údržby zeleně

 

Služby administrativní části Facility Managementu

 • Správa objektu, evidence dat ve specializovaném softwaru
 • Zastupování klienta vůči třetím stranám
 • Zpracování a vedení dokumentace technických zařízení
 • Zpracování a vedení klíčového hospodářství
 • Pasportizace objektu technologických zařízení
 • Legislativní dohled a školení z požární ochrany
 • Legislativní dohled a školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Odpadové hospodářství
 • Optimalizace provozních nákladů
 • Pravidelný reporting za sledované období
 • Účast správce na shromáždění vlastníků
 • Spolupráce při řešení škodných událostí

 

Služby ekonomické části Property Managementu

 • Vystavování faktur, kontrola plateb
 • Vedení evidence plateb nájemníků
 • Zúčtování skutečných nákladů za služby
 • Zajištění vyrovnání plateb za služby (přeplatky, nedoplatky)
 • Příprava smluv s nájemci a třetími stranami
 • Nasmlouvání odběru médií (voda, plyn, elektřina, teplo)
 • Informace o pohybu a stavu fondu oprav společných částí objektu
 • Předpisy záloh
 • Účetní audity
 • Kontrola saldo účtu
 • Monitoring platební morálky
 • Upomínání dlužníků
 • Výpočet a zaplacení veřejných poplatků
 • Styk s bankovním ústavem
 • Zpracování účetní závěrky
 • Zpracování daňového přiznání